This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektinhallinta

Tämä wiki esittelee ohjelmistoprojektien projektinhallinnan periaatteita. Projektin tunnusmerkkejä ovat kertaluonteisuus, selkeä tavoitemäärittely,  aikarajoitteet, ennakkosuunnittelu, monimutkaiset, toisiinsa liittyvät tehtävät, organisointi tiettyä tarkoitusta varten ja resurssien rajaaminen. Ohjelmistoprojekteissa on yleensä enemmän muutoksia kuin muissa projekteissa. Sen takia erityisesti ohjelmistoprojekteja luonnehtivat myös riski ja epävarmuus. Samanlaista ohjelmistoa ei ole koskaan aikaisemmin tehty - jos olisi, niin koko projektia ei kannata toteuttaa.

Ohjelmistoprojekteissa perinteisen projektityön rinnalle on kehitetty ketteriä, iteroivia menetelmiä. Niissä toimitetaan toimivia ohjelmistoja tiheästi, jolloin toimiva ohjelmisto on etenemisen tärkein mittari. Ketteriin menetelmiin pohjautuva Scrum on siis vaihtoehto ohjelmistoprojektin toteutukseen. Scrumin kannattajien mielestä perinteisen projektinhallinnan ongelma on, että "hyvin suunniteltu on tekemättä."

Valittiin sitten millainen projektityötapa tahansa, niin projektiliiketoiminta on johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista. Yksi projektinhallinnan perusperiaatteista onkin, että projektilla on päämäärä. Sen takia ennen projektin aloittamista on pohdittava, minkä takia projekti perustetaan. Tämä kuvaa projektin tuloksena toteutettavan muutoksen, jonka jälkeen voidaan määrittää projektin konkreettiset tavoitteet ajalle, laadulle ja kustannuksille.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

XTC kopen
lorazepam 25 mg
ketamine kopen
tylenol kopen
methylphenidate kopen
nembutal kopen
nolvadex kopen
Buy Pomsky Puppies
Buy Pomsky Puppy
Pomsky Puppies For Sale Near Me
Pomsky Dog Appearance
flunitrazepam kopen
adderall kopen
adderall nederland
amoxicilline kopen
morfine kopen
ketamine kopen
oxycontin kopen
oxycodone kopen
MPU Kaufen Legal
MPU Test Kaufen
FÜHRERSCHEIN DEUTSCHLAND
Fuhrerschein Klasse b
Reisepass Express
Fuhrerschein Kaufen
Mpu Kaufen
Reisepass Visa
oxycodon 20 mg kopen
buy white cockatoo
buy umbrella cockatoo
major mitchell cockatoo
sulphur crested cockatoo for sale
Buy Black Palm Cockatoo
Palm Cockatoo for sale
bromazepam kopen
clonazepam kopen
baclofen kopen
flunitrazepam kopen
fentanyl kopen
amfetamine kopen
oxycontin kopen
suboxone kopen
concerta 54 mg kopen
diazepam kopen
dormicum kopen
anonymous   (21.01.2023 08:29)
  Reply

Silagra 100 - Helps To Reverse Male Impotence | Pharmev.com

Silagra 100 is used to treat impotence and erectile dysfunction in men. This drug contains an ingredient called sildenafil. You can order Silagra 100 Online from our store. This drug helps to increase blood flow to the penile tissues of men. This drug helps men to know strong erection during intercourse. Take this medicine 30 minutes before intercourse. You can take this medicine according to the doctor's advice. You should not consume fatty foods or cold drinks with this medicine as it slows down the effect of the medicine. The effect of this medicine lasts for 4 to 6 hours. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/silag...
anonymous   (13.12.2022 09:12)
  Reply

Vidalista 80 is helpful for men suffering from impotence. Men and their partners do not get proper sexual pleasure because of this problem. But don’t worry now because this drug is so good. This drug is useful for increasing the blood flow in the blood vessels of the penis and it also gives you a strong erection. But if you are currently suffering from a disease like a heart attack/stroke, or liver or kidney problem you should inform your doctor before taking this medicine. This medicine should be taken once in 24 hours. This drug gives you the strength to fight erectile dysfunction in men. You can buy this medicine from our online store pharmev.com. Here you will get up to 30% discounts on your order and free shipping.

https://www.pharmev.com/product/vidal...
anonymous   (12.12.2022 14:16)
  Reply

Intensification of your Sexual Confidence with Kamagra 100

Kamagra 100 contains sildenafil which belongs to a group of medicines known as phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. It is used to treat erectile dysfunction in men. This medicine is recommended only for men aged 18 or older. The main role of this drug is sildenafil, which improves penile erection (strengthens the penis) during sexual intercourse. It works by relaxing the blood vessels supplying the penis thereby improving penile blood flow and oxygen supply. If the effect of this medicine lasts for a long time, then you should use this medicine as per the doctor's advice. Using this medicine improves your sex life.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (12.12.2022 11:43)
  Reply

Enhance Your Sexual Power In Bed With Silagra Pill


Silagra Pill is used to treat erectile dysfunction in men. This drug is a very effective medicine for impotence. This medicine contains an ingredient called sildenafil which helps to increase blood flow to the penis tissues of a man. Take this medicine 30 minutes before intercourse so that you can enjoy intercourse with your partner. Take this medicine with water. Do not break or chew the medicine. Take this medicine once in 24 hours as the effect of this medicine lasts for 6 hours. Take this medicine as per doctor's advice. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/silag...
anonymous   (10.12.2022 12:07)
  Reply

Super Tadarise - Maximum Males Choice to treat their ED problem

Super Tadarise pill (Tadalafil and Dapoxetine) helps in the treatment of male sexual problems such as erectile dysfunction and premature ejaculation. Erectile dysfunction is the inability to get or maintain an erection during sexual intercourse. This medicine is recommended only for men aged 18 or older. You can use this medicine 1 hour before sexual intercourse and enjoy a strong erection. This medicine works best on an empty stomach so you should use this medicine on an empty stomach. This medicine should be used as per the doctor's advice.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (10.12.2022 11:04)
  Reply

If you want to eliminate your impotence issue so you try fildena 100 mg tablet. Yes, this medicine is very helpful to end this disorder. This pill improves the blood flow in the male penis and helps get stronger and better erections during sex. Due to this, they can give their partner very happy sex. This pill should be taken 30-40 minutes before intercourse. This drug works better than other drugs. For effective results take this pill empty stomach or after a light meal. You can buy this medicine from our online store pharmev.com. Here you will get medicines at good discounts and reasonable prices.

https://www.pharmev.com/product/filde...
anonymous   (09.12.2022 11:48)
  Reply

The main ingredient in Vidalista 40mg is tadalafil which eliminates erectile dysfunction (ED) in men. If you too suffer from ED, try this remedy. It improves blood supply to the male genitalia. Due to this, you achieve hard and long-lasting erections during sex time. You and your partner find great satisfaction in sex. Also, this medicine gives good erectile. Take the pill 40 minutes before intercourse. Children and women should not use it. This pill is for men aged 18 to 65 years. It is important to consult a doctor for the use of this medicine. If you and your partner are satisfied, you must visit our online store – pharmev.com.

https://www.pharmev.com/product/vidal...
anonymous   (08.12.2022 12:02)
  Reply

Get Longer Stamina In Bed With Cenforce 25 Tablet

Cenforce 25 Tablet is used to treat erectile dysfunction in men. The drug contains an ingredient called Sildenafil Citrate which helps in increasing the blood flow to the penile tissue in men and stimulates men to have longer sex. Overuse of this medicine can cause problems for you so consult your doctor before taking this medicine. Once you take this medicine, its effect lasts for 5 hours so you should not take this medicine frequently. You can take this medicine before or after food. Take this medicine with water but do not break or chew the medicine. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/cenfo...
anonymous   (07.12.2022 08:04)
  Reply

Cenforce 50 is a drug used to treat erectile dysfunction or impotence in men. The medicine contains an ingredient called Sildenafil which helps in increasing the blood flow to the penile tissues and works to relax the muscles. The effect of this medicine lasts up to 6 hours. Take this medicine 30 minutes before intercourse so that you can enjoy with your partner's intercourse. You can take this medicine before or after food. This medicine is taken by men aged 18 to 65 years. Take this medicine as per your doctor's advice. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/cenfo...
anonymous   (06.12.2022 11:38)
  Reply

Malegra is the super option for treating serious sexual conditions like erectile dysfunction (impotence). The main active ingredient of this drug is sildenafil citrate, which facilitates a strong erection by increasing the blood flow to the penis in men. So that men can have sex with their partners for a long time. Also, make private moments with their spouse more memorable. This drug gives more effective results if sexual arousal is taken 30 minutes before sexual activity. Taking this medicine does not have any harmful effects on the body. So definitely use this medicine and get rid of impotence. You can buy this medicine online from pharmev.com. This is a trusted online store.

https://www.pharmev.com/product/maleg...
anonymous   (06.12.2022 08:17)
  Reply

Feebleness in men is not something to be embarrassed about, on the off chance that you can stick point the basic reason your erection issues might straightforwardness or stop totally. In the event that you are stressed over any erection matters talk with your PCP, he might have the option to give you a medicine, for example, Viagra or he might have the option to recommend one more technique for managing your concern.

https://www.hotmedz.com/product/filde...
https://www.hotmedz.com/product/cenfo...
anonymous   (05.12.2022 13:34)
  Reply

Cenforce is used to treat erectile dysfunction and impotence in men. The drug contains an ingredient called sildenafil which helps increase blood flow to the penile tissue in men so that men can enjoy sex longer. You can order Cenforce Online from our store. Take this medicine one hour or 30 minutes before intercourse so that you can enjoy intercourse with your partner. This drug should be taken only by men above 18 years of age. You can take this medicine before or after a meal. The effect of this drug lasts for 6 hours. Take this medicine as advised by your doctor. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/cenfo...
anonymous   (30.11.2022 13:14)
  Reply

Vilitra 40 Pill is a very effective medicine for impotence in men. This drug is used to treat erectile dysfunction. The drug contains an ingredient called vardenafil which helps to increase blood flow to the penile tissue of a man. This drug is an excellent remedy for the treatment of erectile dysfunction. This drug should only be taken by men over 18 years of age. You take this medicine with water. Take this medicine 30 minutes before intercourse so that you can enjoy good intercourse with your partner. You can also take this medicine before or after a meal. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/vilit...
anonymous   (29.11.2022 12:47)
  Reply

Vilitra - Greatest Choice to Control ED in men

Vilitra is a drug used to treat male impotence. The main ingredient in this drug is Vardenafil which causes an erection by animating the blood circulation in the penis during sexual arousal. It is advised to take this medicine one hour before planned intercourse. This medicine can be taken with food or on an empty stomach. This medicine should not be chewed. This drug gives good results in long-lasting sex and improves sexual activity. This medicine is recommended only for men aged 18 or older. You can buy this medicine from our pharmacy and also see the Vilitra review.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (28.11.2022 10:36)
  Reply

Most cracked softwares is here to FTP download, pls Ctrl + F to search them.
CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.
Full cracked version, no limit, full function, no termination time.
CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.
Any softwares you need, only need to mail: crdlink#hotmail.com change # into @


Lucidshape v2022.3
TEBIS.4.1,
ASAP 2021V2
ZEMAX.v21.3
VirtualLab.7.4
ImmersiveCalibrationPRO_v4.4.1
Cast Designer7.5
RAMMS
Mirauge3D-parallel-v2.0-2020
Tebo-ICT v5.16
Genesis-Linux_x64 v10.9
ParCAM 9.10_x64
UcamX v2020.12
ucam v10.1.9
ucamco Integr8tor
FaultStation 4.2.1_x64
ucam 10.1.4 linux
GerbTool v16.9_x64
VisualCAM v16.9_x64
CAMMaster 11.12_x64
GC-PowrStation 19.2.8 x64
Polar Si9000 v16.05
Polar Speedstack v10.01
FABmaster v8g2
GerbARX v8.2
TPG v5.61
Stella Vision
MyFly 9.5_x64
EzFix 9.6_x64
3DEC 7.00.119
Aegis-v5.45.97.198
Aquaveo GMS 10.4.6 x64
Aquaveo SMS 13.0.10
Aquaveo WMS 11.0
AquiferTest Pro 9.0 x64
Arcgis 10.8.1
ArcGIS Pro 3.0.1
CTech 3DPDF Converter 2022.8.3
Datamine 3.24
Datamine studio RM
Deswik 2022.1.847
Deswik.CAD 2022.2.599
Deswik.GO 2022.2.510
Deswik.Schedule 2022.2.599
Earth Volumetric Studio 2020.1
EEMS 11.1.0
EEMS EFDC 11.4.0
EEMS GRID+ 1.0
EFDC_Explorer 10.3.0
EIAProA 1.1.200
EnterVol 2019.4 for Arcgis
EVS 2022.9
EVSPlot 2019.3
FEFLOW 8.0
FLAC 8.0.453
FLAC3D 6.00.65
FLAC3D 7.00.119
FLO-2D PRO
Geochemist Workbench 2021
GeoElec 1.3.7
GeoIPAS 4.5.1
Georeka 2.2.6 x64
GeoScene Pro 2.1
Geovia GEMS 6.8.7
GEOVIA MineSched 2021 SP1
Geovia Minex 6.5.5
GEOVIA Surpac 2022
GEOVIA Whittle 2022
GS+ 10.0
GWB 2022 16.0.0
HxGN MinePlan 2019 15.6
Leapfrog Geo 4.0
Leapfrog Geothermal 3.2
Leapfrog Hydro 2.6
Maptek Eureka 4.1
Maptek Vulcan 2022.3
MapTiler Desktop 10.0 PRO
Micromine 2014(64-bit)
MineRP MineCAD 3.0.3770
MineSched 2022 beta
MineSight 12.0-6
OPTUM CS 2021 2.2.92
OPTUM G2 2021 2.2.20
OPTUM G3 2021.2.1.1
Orica Powersieve 3.3.3.0
Orica Shotplus Pro 5.7.9.2
Orica Shotplus T Pro 2.14.0.29
Orica Shotplus UG Pro 2.2.0
Paradigm SKUA-GOCAD 2017
Paradigm StratEarth 2017
PFC 6.00.8
PIE-Basic 6.3
PIE-Hyp 6.3
PIE-Map 6.1
PIE-Ortho 6.0
PIE-SAR 6.3
PIE-SIAS 6.3
PIE-UAV 6.3
SHOTPlus 6.10.5
SOT4 4.1.1594 for Deswik
Surpac 6.7.4
Tesseral 2D 7.2.8
Tesseral Pro 5.0.3
UDEC 7.00.49
Ventsim 5.4.8
Visual MODFLOW Flex 7.0
Visual Slope 7.0
Vulcan 2021.3
VUMA3D 2022 Q3
Xsite 2.0.77
XTools Pro 22
LeapFrog Geo 2021
LocaSpace Pro 2022
Leica Infinity 4.0
pospac 8.7 sp2
riprocess 1.9.2
SimActive Correlator 3D 9.0.1
lipowerline 3.0
ShipConstructor
Virtual Surveyor
Gurobi 9.1.1
Datem Summit Evolution 7.7
GeoSLAM Hub 6
topodot
Onebutton Pro 5.2.0.121
Z+FLaserControl 9.1
cabinet vision 2022.3
2020 design v13
cutrite cut rite v8.25
synopsys design compiler dc 2021.06 sp3
synopsys primetime primepower pt 2021.06 sp3
formality fm 2021.06 sp3
synopsys IC Compiler ICC2 2021
synopsys StarRC&ICV&VCS&Verdi&spyglass&lib compiler&TetraMAX
ColorGATE PRODUCTIONSERVER 21.10
LEDWizard 7.1
Ashlar Vellum Graphite 12.0
DataM COPRA RF 2021
X-Rite Color iQC iMatch 10.6.1
Sai EnRoute 5.1
GMG ColorProof FlexoProof 5.4.2
Cyberchrome Oncolor 6.3.0.3
TAJIMA DG&ML BY PULSE 15.1
HSPICE 2021 LINUX64
Silvaco 2020 linux64
sentaurus 2020
Tcad 2020
trimble inpho 12 2022
plaxis 3d 2022
plaxis 2d 2022
midas civil 2022
midas gen 2022
midas gts 2022
midas fea nx 2022
midas xd 7.0
midas building 2022
midas cdn 2022
garment cad system v10
DP Modeler v2.4
cognex vision pro 9.0
Maptek PointStudio v2022.0.1.1
DNV GL Phast Safeti 8.6
Vero VISI 2022.0 x64
Vero Edgecam 2022 x64
shot plus 6.10.5
RPM OPMS 3.0
RPM haulsim 3.4
geovariance 2017
whittle 2022
vulcan 2022.1
mineplan 16.1
minesched surpac 2022
leapfrog 5.1.4
3Shape cambridge x64 2022
3Shape Dental Desktop 2022
3shape implant studio 2022
3Shape OrthoAnalyzer 2022
CEREC CAM SW Inlab CAD 22
Maestro Ortho Studio v6.0
neoStampa v10.4
PEPSE GT version 82
Zirkonzahn 2022
Photoscan 1.8.5
COGNEX VPRO PLUS 9.0
Cast-Designer 7.5
technet-GmbH Easy 2017
EMIT Maxwell
Perform 3d V8.0
SonarWiz 7.09.02
MT-Pioneer
IDS GRED HD
OPEN MIND HyperMILL 2020.2
NanoCAM4 4.2106.13.0
DALSA sherlock v7.2.7.8
Cut Rite Modular V10
sapro project v5.1
euresys open evision
MUSASHI 350PC
Mirauge3D M3D 2.1.6
Lidar360 V5.2
Lipowerline 4.0
MapMatrix mm3d 3.0.15
FlexScan3D 3.3.2.2
Brill formulation 1.36
precitec
hyperdent CAM v9.1
ceramill mind
earmould designer
convince 2015.2
Uceph 4.2.1
Codesoft 2019 Enterprise RFID
Maestro 3D V6.0 Dental Studio
coDiagnostiX 10.5 v2021
DICAON 4D 2021
DentiqGuide 2022
BeamworX 2021 AutoClean
Autolign v1.6.4.1 (2021-08-18)
inLAB 22.1.0 SW CAD+CAM
CEREC 5.2 SW CAD+CAM
SIRONA inLAB CEREC SW CAD CAM 22.1
Millbox Sum3D iCAM DGShape CAM 2021
ImplaStation 5.761 2021
R2GATE 2021
OnyxCeph 2020
Dental Wings DWOS 2020-14.0.4
PlastyCAD 1.7
VHF Dental CAM WIELAND v7.08
Secret Ear Designer 2021
WorkNC Dental 2021 CAM
exocad 3.1
3shape design system 2022
Applanix POSPac MMS 8.8
Trimble realwork 12.2
Amberg Rail 3.6
Amberg tunnel 2.22.10123
Supermap GIS 9D 10i
Inertial explorer 8.9.6611
Nubigon pro 5.5
OptumG2 & OptumG3
Gurobi v9.1.1
Undet for sketchup 22.0.0.1707
SimActive Correlator3D 9.0.1
LeapFrog Geo 2022
Riegl Riprocess v1.9.2
Trimble Business Center TBC 5.7 full running
Virtual surveyor 5.1.8
QPS Qastor 3.4.0
QPS Qimera 2.5.0
QPS Qinsy 9.5.2
QPS Fledermaus 8.5.1
MicroSoft Vexcel UltraMap 5.6
CARIS HIPS and SIPS 11.4.13
Undet for revit 23.0.0.1786 for revit 2020-2021-2022-2023
Undet for CAD 23.0.1.1801 for cad 2020-2021-2022-2023
LidarFeature
Undet for sketchup revit CAD 2020
Socet gxp v4.3
GeoSLAM hub
Datem v7.7
Topcon Magnet College v2100
Maptek Vulcan GeologyCore 2022
Maptek BlastLogic v2021_1.1_18060
Maptek I-Site Studio v7.0.5
tovos powerline 3.0 tovos smartplan
VectorStyler 1.1.061 mac
The Spectral Geologist v8.0
Raydata
telelogic tau tester SDL ttcn
SofTech Cadra
Jetcam
tebis 4.1
autopol
NcsPeed
NCSIMUL SpringTechnology
CraftMILL&JSTAMP&NV
EXCESS-PLUS&Evolution
Excess-Hybrid2
Deswik 2022.2
Surpac 2021
pss&e 35.3
GPRSLICE v7.3.0.16
IQMaps v01.04.013
ESKO Deskpack 22.07
ESKO ArtiosCAD 22.07
ESKO ArtPro 22.07
ESKO Store visualizer 22.07
ESKO Packedge 22.07
ESKO Studio 22.07
hyperpost 2019
machine builder2019
sirona cerec 4.6
realguide 5.0-2019(ICX Implant surgical guide)
dentsply sirona inlab 2022 (cad,cam,splint,modle,partial)
meastro3d V6.0
anatomage invivo 6.0
R2gate implant surgery 2021
OnDemand 3D
millbox 2021
Audax Ceph 6.2
Ekahau AI Pro 11.1.0.375 win&mac
Netally Airmagnet Survey Pro 10.3.1
Airmagnet Survey Planner Pro8.7 
AirMagnet-SpectrumXT 3.6.2
Airmagnet analyzer pro 9.5
Netscout Airmagnet wifi analyzer pro 11.3.2
Forsk Atoll 3.4.0
topodot 2021
IC618,EXT191,SPECTRE191,CALIBRE2019,VCS2018,FINESIM2018,INNOVUS181,HSPICE2018,INCISIV152,STARRC2018
CadnaA 3.72
Zemax OpticsBuilder 2020 SW
TrueGrid 4.0.2 2020
shipflow 6.4
GridPRO 7.0 2020
Moldex3D 2020
gtools sta 2020
CADfil 2021
Woundsim 2020
FENSAP-ICE
Star ccm+
CST STUDIO SUITE 2022 Linux
Maxwell
Maxwell RMxprt simplorer
Feko 2022 Linux
Ansys RMxprt 2020
PhotonicSolutions2020
OptoDesigner2020
Flotherm
Flownex 8
IDEA STATICA 22.1.4
Spreadjs 15.2
gcexcel 5.2.0
Prinect2021
DDS FEMtools v4.2 2021
RPC Telecom Sat-Coord
SoftServo WMX3 3.4.3
Candela3D 2022
Harmony 2022.1
UDEC 7.00.76
KAPPA Workstation v5.40
gastroplus 7.0
WellCAD V4.4
Mazak.MazaCam.v2007(Geopath)
Thermoflow v20
IHS.PETRA V3.7
FRED V11.2
midas XD 2021
Sigmanest X1.4
ICAMPOST V22
DWOS dental wing 9.1
MindCAD 2D 3D 2022
TruTops Laser v6.10
Mician uWave Wizard 9+ v2020
AutoForm R10
digimat 2021.4
sigfit2022
tracepro 2022
QForm 9.0
Mcalibration2022
PolyUMod2022
ReflectorCAD2016
orcaflex 11
icad 3d+2020
shoemaster 19.03
wiseplus 2020.2
OptiSPICE 5.2
IRAZU v4
RWIND Simulation 1.21
Simcenter 3D 2206
DS&Dynasim Dymola 2023
K-Mold Kmold T-Mold Tmold C-MOLD ccmould for cad
3D3 Solutions Leios Mesh
ASPEN Exchanger Design & Rating (EDR)
TRADOS TM Server
Qualnet tool
SigmaNEST 9.10
Forma 4.55
QEDesign2000
Qfin
DecisionTools Suite+StatToolsSuite 1.07
OKINO POLYTRANS 3D
MiPACS Dental Enterprise Solution
Micro-Cap Microcap 9.0
Intergraph GeoMedia 5
Autoship
Fastform
ARANZ Leapfrog Geo 4.0
ARANZ Leapfrog Hydro 2.83
Camtek PEPS v11
lantek v28
PropCad2017
PropElements2017
PropExpert2005
flac2d 8.10.477
flac3d 7.0
Simcenter FloVENT 2021.1
CMG 2022
Metropro v.8.1.3
tnavigator 22.3
Schlumberger OLGA 2022
FRNC-5PC V9.1
petromod 2019
intouch 2014 R2
Tesseral Pro v5.2.1
LimitState Geo 3.5
Quick Terrain Modeler 8.2.0 x64
VirtualLab Fusion 7.6
Comsol 6.0
SKM
etap
emtp-rv
Rsoft 2020
Petrel+Techlog+Kinetix+Visage+IX+Eclipse+Pipesim+OFM2022
CADWIND V9.0
DVT Eclipse dvt kit 20.1.31.e411 Win64
ASAP NextGen 2021
RationalDmis 7.1
waspro2022
windpro 3.5
Bentley Orbit 3DM 21.1 x64
Leica.Cyclone.REGISTER.360.2022.1.0
DIANA FEA 14.0
Hexagon.ERDAS.IMAGINE.2022.v16.7.0.1216
GEO5 2022
CGSim
ORIS Color Tuner WEB
EKKO_Project
PiPESIM 2021
Visual modflow flex 8.0
Vmod_flex 8.0
Hydro geoanalyst 10.0
navcad 2021
arena4d
dnv nauticus machinery v14.4
MV 17.5
phast kfxlite
stimpro 10.11
petrel2022+ecl2022+kinetix2022+visage2022+intersect2022
Lucidshape 2021
VPItransmissionMaker Optical Systems
VPIcomponentMaker Fiber Optics 11.1
VPIcomponentMaker Photonic Circuits 11.1
VPIlabExpert 11.1
FracMan 8.0
modelvision v17.5
griddle 2.00.12
MotoSim EG-VRC 2022
Roboguide 9.4 Rev.S
RebarCAD 9.09
GravoGraph Gravostyle 6.0
Melco DesignShop V9 Pro+
UC-winRoad 16.0
oasys MassMotion 12.0
Tobii pro lab 1.194
PCSWMM professional 2022
mike zero 2022
DSI EFDC& DRID+ 11.4
infoworks icm 2023.1(23.0)
Extend Sim Pro 10.0.8
Ctech Earth Volumetric Studio - EVS 2022.4
SOBEK 2.16
infoworks RS.CS.SD 16.5
info drainage2022.1
EasyPower 10.3
xpdrainage 2019.1.3
TubesT
sinocam V18
visage2022 intersect2022
kinetix2022 techlog2022
ntopolgy 3.31
SimaPro 9.3.0.2
CAMduct 2023
AxSTREAM 3.2.1
pipeflow 7.4
synopsys PrimeSim 2021
synopsys HSPICE S-2021.09
synopsys scl 2021
synopsys wareview vs-2021
SpaceClaim 2022 R2 x64
Geometric Glovius Pro 6.0.0.872 x64
PointCab 3DPro v3.9 R8 x64
Pointools 10.01.00.01
BricsCAD 22.2.04-2
MEscope Visual STN VT-950
Tecnomatix Plant Simulation
LMS Samcef Field 17.0
LMS test imagine recware
Ensoft SHAFT&Group&LPile APILE
APILE Offshore DynaMat
DYNA-N&DYNAN DynaPile
Ensoft EnCPT EnFEM GeoMat
Ensoft LPile PYWall SETOFF SHAFT
Ensoft StablPro TZPILE
Cradle scFLOW STREAM HeatDesigner
Cradle SCTetra Cradle scPOST
Office Timeline Plus Pro Pro+ Edition
TechnoSoft AMETank
SeismoSignal SeismoBuild
AVEVA PDMS Bocad Marine
Virtual.Lab Testlab Amesim
Simcenter FEMAP
stata mp v17.0
AVEVA Everything3D
Leica Hexagon GeoCompressor 2022 v16.7.0.1963
Photoprint 19
ColorGATE 10
sai flexisign pro 10.5.2
data m copra rf 2013 sr2
neotextil 8.1.1
X-rite inkformulation manufacture 6.41
x-ritecolor mater 8.9.6
flexisign photoprint 19
zemax 2021.3
geostudio 2021.4
olga 2021
concepts nrec 8.6 suite
anybody modeling system 7.3.4
FRACpro 2021
JKTech JKSimMet 5.3.21
aquaveo sms 13.0
tasking tricore vx 4.3r3
PDM analysis scorg 5.1
Rocscience RS3
Maptek vulcan 2021.5 x64
globe claritas 7.2.1
interactive petrophysics IP 4.7 2021
pscad 5.0
schlumberger OMNI 3D 2020
schlumberger techlog 2021.1.1
intersect 2021 kinetix 2021
traptester 7.105 2020
cymcap 8.0 rev2
ametank 13.9.25 x64
openflow suite 2021
IMOSS 3.4
NETOOL 5000.0.4.2
DIGSILENT PowerFactory 2022
emeraude 5.4
geolog 2021
dyrobes beperf rotor v13
visual slope v7.0
datacolor match pigment 2020
DIFFSYS
caldera 13.0
RISCAN PRO 2.14.1
3dreshaper 2021
quantumATK 2021
sum3d millbox 2020
VPIphotonics 11.1
speos 2021
flow 3d cast 5.1 2020
doemaster gratingmaster
DyRoBeS 20.20
MagnetForce 5.1
singlecrysta
insul 9.0.20
crystalmaker
crystaldiffract
odeon 15.10
zorba 2.8
ensight 10.0.3b
gpsimu 8.7
gohfer3d v9
crash cad calculate 1.0
invivo imaging dental 6
cyfex secret ear designer
simplant pro 18.5
worknc dental build 8922
3shape orthosystem 2022
3shape trios 2020
smile designer pro 3.3.1 2020
exocad implant editor 2.3 2019
3shape audio shelldesigner 2020
3shape audio EarmouldDesigner 2020
Blueskyplan 4.7.20 win
Blue sky plan 4.7.20 mac
Planmeca Romexis 2020
dolphin imaging 12.0 full
3shape shape designer 2013
toothmodeleditor 2017
cerecmill 2019-2.3
Guidemia 5.0
Nemo studio 2019
exocad partialCAD 2020-01-20
Exoplan 2019-2.3&2020-3.0
exocad chairside
exocad Orthocad 2.4
exocad toothmodeleditor 2017
Romexis 3D ortho studio
bocad 2.3.1
slb span rock 9.1.5
fine geo5 v2020
geomodeling vva 8.2
EVS 2020 pro 2020.5
oli flowsheet esp 10.0
scs2d 3.40
slb ofm 2019.1
zond 2.5d
reflexw 9.5
isograph hazop+ 7.0
ubc gif 5.0
geogiga seismic 9.15
magics 24
stoner pipeline simulator SPS 10.4
midas nfx 2020 r1
midas design+ 2019 2.1
midas dshop 2019 1.1
midas ngen&drawing 2019 1.3
midas midas cdn 2020v1.1
overland conveyor belt analyst 16.0
pix4d v4.5.6
pronest 2019
envi 5.5.3 full
photomodeler premium 2020.1.1
arcgis pro 2.5
riegl rimining v2.10
riprocess 1.8.6
speos vrxperience 2018
speos theia-rt 2017
caeses
gtools lgp 9.52
rebro
cadwell tfas
euklid cadam
icad mx
cadmeister
procam dimensions 6.1
romans cad 2020.12.0.46
icad3d 2020
easylast3d 3.0
efi fiery xf 7.3
efi colorproof xf 6.5
colorlogic colorant 5.0.1
carel 1tool 2.6.46
ergosoft posterprint posterprint 16.4
colorlogic copra zepra 6.1
DSI EFDC& CVLGIRD EFDC 10.2
UC&Winroad 14
fuzor 2020-vdc
abbfreelance
pc-dmix 2020r1
petrel visage!
geoframe 4.5
rokdoc 6.4
attributestudio vva 8.2
jason 9.7.3
paleoscan 2019
icam icampost v22
nrec max pac 8.7.2.0
pitshop pro 2020
studio visualizer v14
cape pack 2.15
lighttools 9.0
dartfish express pro
quadstone paramics
soundplan
soundcheck 17
freeship
lascad
sdl xliff converter for office
vaps xt suite
wipware wipfrag
cammagic
sprumcam robotmaster
halcon 19.05
ramms rockfall 1.6.70
matrox imaging library
cam-tool camtool 15.1
zond zondres2d
ramms avalanche 1.7.20
citect 7.6
earth volumetric studio (evs) 2019.9
ICM infoworks ICM 10.5
ctech-evs 2019.9
kongsberg ledaflow 2.5
parkseis 3.0
flaresim 6.0.0.64
ipm 11 x64
winglink 2.21
oil esp flowsheet 10.0
tableau 19.4 x64
aft impulse 7.0
ihs subpump 2018 v1.0
geomodeller 4.0.7
xsens mvn analyze 3d 2019.2
rocscience RS2 phase2 2020
rocscience Rocfall 2020
rocscience slide3 2020
midas gts nx 2020
midas civildesigner 2020
midas smartBDS 2020
midas soilworks 2020
midas meshfree 2020
cerec stl import 5.1
rational DMis 7.1
calypso 2019
weto AG viskon
ADT turbodesign suite 5.0
RISA-3D 2019
type3 v10 gravograph gravostyl
CGS ORIS FLEX PACK WEB 3.3
led wizard 7.1
studioRIP XF version 4.1.124
cadlink signlab 10.0
minesight 2017 x64
cadwin 2006
lumenRT pro 14
ps brcm 2020
landmark R5000.10
speos caa 2019
vpiphotonics design 9.8
code v11.2
GSSI RADAN 7.5
uasmaster 9.2.1
strand release R2.4.6
biowin 6.0
isograph reliability workbench 14.0
jmp pro 14.3
faro scense 2019.0
zonge scs2d
n-ncs work station 4.0.7
tnxtower 6.0
cdegs 15.4
midcad 2018
infovista planet 7.1
fluke networks airmagnet
microcap 10.0
simsci proii v10
salford predictive modeler 8.2
caeses-ffw 4.3.1
symmetre r410
CP-Studio
kepware 5.20
saia PG5 2.1
Motocom32 dx200 plus
procon-win 3.5
technet GMbH PreDesigner 2017
framecad structure v8
csi preform 3d v6
3dbody 7.0
3shape convince


Most cracked softwares is here to FTP download, pls Ctrl + F to search them.
CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.
Full cracked version, no limit, full function, no termination time.
CFD-EDA-CAD-CAM-CAE-GEO-CIVIL-STRUCTURE-ALL OTHERS.
Any softwares you need, only need to mail: crdlink#hotmail.com change # into @
anonymous   (27.11.2022 14:35)
  Reply

Vilitra 20 - Indicated For Solve Impotency in Men

Vilitra 20 mg is prescribed for the treatment of impotence in men. The drug has vardenafil as the main active ingredient which is present in a strength of 80 mg. The drug PDE60 is also available in milder doses and is one of the most commonly prescribed drugs for the treatment of ED in middle-aged men. It should be taken as directed by the doctor. Swallow the tablet thoroughly with a glass of water. It should be taken 2 hours before sex. This medicine can be used only by men aged 18 years and above to overcome their sexual problems. You can buy this medicine from our pharmacy and also see the Vilitra 20 reviews.

https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (26.11.2022 12:55)
  Reply

Vilitra Tablet is used for the treatment of impotence and erectile dysfunction. This drug should be taken only by men above 18 years of age. The drug contains an ingredient called vardenafil which helps increase blood flow to the penis tissues of men so that men can enjoy sex for longer. Take this medicine 30 minutes before intercourse. The effect of this drug lasts for 5 hours. Take this medicine as advised by your doctor. You can also take this medicine before or after a meal. Take this medicine with water but do not break or chew the medicine. You can visit pharmev.com for more information.
https://www.pharmev.com/product/vilit...
anonymous   (25.11.2022 08:22)
  Reply

Super P Force is used to treat sexual problems in men such as impotence and erectile dysfunction. This drug helps men to know strong erection during intercourse. You can Buy Super P Force Online from our store. This drug contains an ingredient called sildenafil and dapoxetine. You can also take this medicine before or after a meal. This medicine works well if taken 30 minutes before intercourse. You should take this medicine as advised by your doctor. The effect of this medicine lasts for 4 to 6 hours. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/super...
anonymous   (24.11.2022 13:55)
  Reply

This is used to treat impotence and erectile dysfunction in men. The drug contains an ingredient called sildenafil which helps men to know strong erection during intercourse. You can take this medicine before or after a meal. You can Buy Aurogra Online from our store. You take this medicine 1 hour before intercourse so that you can enjoy intercourse with your partner. Take this medicine with water but do not break or chew the medicine. Do not consume fatty foods or cold drinks with this medicine as it slows down the effect of the medicine. Take this medicine as advised by your doctor. You can visit pharmev.com for more information.

https://www.pharmev.com/product/aurog...
anonymous   (19.11.2022 08:48)
  Reply