This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektinhallinta

Tämä wiki esittelee ohjelmistoprojektien projektinhallinnan periaatteita. Projektin tunnusmerkkejä ovat kertaluonteisuus, selkeä tavoitemäärittely,  aikarajoitteet, ennakkosuunnittelu, monimutkaiset, toisiinsa liittyvät tehtävät, organisointi tiettyä tarkoitusta varten ja resurssien rajaaminen. Ohjelmistoprojekteissa on yleensä enemmän muutoksia kuin muissa projekteissa. Sen takia erityisesti ohjelmistoprojekteja luonnehtivat myös riski ja epävarmuus. Samanlaista ohjelmistoa ei ole koskaan aikaisemmin tehty - jos olisi, niin koko projektia ei kannata toteuttaa.

Ohjelmistoprojekteissa perinteisen projektityön rinnalle on kehitetty ketteriä, iteroivia menetelmiä. Niissä toimitetaan toimivia ohjelmistoja tiheästi, jolloin toimiva ohjelmisto on etenemisen tärkein mittari. Ketteriin menetelmiin pohjautuva Scrum on siis vaihtoehto ohjelmistoprojektin toteutukseen. Scrumin kannattajien mielestä perinteisen projektinhallinnan ongelma on, että "hyvin suunniteltu on tekemättä."

Valittiin sitten millainen projektityötapa tahansa, niin projektiliiketoiminta on johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista. Yksi projektinhallinnan perusperiaatteista onkin, että projektilla on päämäärä. Sen takia ennen projektin aloittamista on pohdittava, minkä takia projekti perustetaan. Tämä kuvaa projektin tuloksena toteutettavan muutoksen, jonka jälkeen voidaan määrittää projektin konkreettiset tavoitteet ajalle, laadulle ja kustannuksille.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tadarise Oral Jelly is a medicine used for diseases like erectile dysfunction or impotence. This jelly contains an ingredient called tadafil. This drug helps increase blood flow to the panels. This jelly eliminates the problem of impotence in men. Men over the age of 18 should take this jelly. When taken at least 30 minutes before sexual activity then Tadarise Oral Jelly works effectively. The effect of the jelly lasts for 4 to 6 hours. Take only one dose within 24 hours. Take this medicine as per doctor's advice. Do not consume alcoholic beverages or fatty foods with this jelly.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (8 hours ago)
  Reply

Fildena 150 - Satisfaction for men and women

Fildena 150 tablet is a temporary medicine for erectile dysfunction, specifically it improves men’s performance and productivity in the reproductive organ. It works due to its active ingredient sildenafil citrate. Fildena 150 is a PDE5 inhibitor group of medications used to treat Erectile Dysfunction (ED). Strong erection can be achieved by using this drug about 30 to 40 minutes before sex. This medicine should be used only once a day as advised by your doctor. You can get this medicine online from our store.https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (yesterday at 09:32)
  Reply

Aurogra 100: Highest Choice to Control ED in men | sildenafil

Aurogra 100 can be used to treat erectile dysfunction in men. Sildenafil is used as the main ingredient in this medicine which helps in speeding up the blood flow in the blood vessels. You can get Aurogra 100 online from our store. This drug can only be used by men over 18 years of age. Young children or women cannot use this medicine. Visit our store erectilepharma.com.

https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (27.06.2022 12:51)
  Reply

This is used to treat impotence in men. This medicine is very effective and beneficial for the treatment of erectile dysfunction. This drug helps men to know strong erection during intercourse. This medicine has an ingredient called Tadafil. Take this medicine one hour before intercourse. You can Buy Tadarise 60 from our store. The effect of this drug lasts for 36 hours. Take this medicine as advised by your doctor. Do not take this medicine with fatty foods or cold drinks as it slows down the effects of the disease.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (27.06.2022 08:20)
  Reply

Tadarise 20 is used to treat impotence and erectile dysfunction in men. This medicine contains an ingredient called Tadafil which helps men to know strong erection during intercourse so that men can enjoy intercourse for a long time. You can Buy Tadarise 20 Online from our store. There are also side effects of this medicine so take this medicine as per the doctor's advice. The effect of this drug lasts for 36 hours. This medicine should be taken only by men above 18 years of age.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (25.06.2022 12:03)
  Reply

Extra Super Vidalista - Best Erectile dysfunction Handling
Extra Super Vidalista is a proven drug for the short-term treatment of erectile dysfunction and other male impotence. The drug contains an ingredient called Tadalafil and Dapoxetine, which increase blood flow to certain parts of the body; mainly the penis. It is the drug of choice in erectile dysfunction and works by providing effective erection with sexual arousal. The effect of a single dose lasts for about 36 hours. You can buy extra super vidalista from our store. It is not recommended to take more than 1 medicine in a day.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (24.06.2022 12:30)
  Reply

This is used for impotence and other diseases related to blood flow in men. This drug is also used to treat erectile dysfunction. This medicine contains an ingredient called Tadafil. You can take this medicine orally with water. You take this medicine 30 minutes before sexual intercourse so that you can enjoy intercourse with your partner. You can Buy Tadarise Online from our store. The effect of this claim lasts up to 36 hours. This medicine should be taken according to the doctor's advice. You can take this medicine before or after a meal.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (23.06.2022 14:53)
  Reply

Buy Tadalista 10 Available With Lowest Price at Erectilepharma.com

Tadalista 10 is a drug used to treat erectile dysfunction or impotence. The tadalafil present in this drug works to increase blood flow to the penis in men. Avoiding fatty or alcoholic beverages while taking this medicine slows down the effect of this medicine. If you miss a dose of this medicine, you should take it as soon as you remember. But avoid taking the missed dose if you are too close to the next dose. You can buy tadalista 10 from our store and get more information about this medicine. This medicine should be taken only once in 24 hours.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (23.06.2022 13:53)
  Reply

Vidalista Black 80 – best tablet for Erectile Dysfunction
Taking Vidalista Black 80 mg cures erectile dysfunction and helps with problems related to impotence in men between the ages of 18 and 65. The drug contains tadalafil, which stimulates the effect, and increases blood flow to the penis area so you can help with problems related to impotence in men between the ages of 18 and 65. Long-lasting lift. In order for the drug to work and erect, the user must be sexually aroused. The effect of this medicine lasts for 4 to 5 hours in the body.
Vidalista Black 80 mg is useful in the treatment of edema. The tadalafil in this drug enhances the effect of a compound that is released into the body when stimulated. This results in increased blood flow to the penis, which helps maintain an erection. In most cases, medication is recommended 30 to 60 minutes before intercourse. Drug use before engaging in sexual activity will lead to the most effective results. It is advisable to take only one dose of this medicine 24 hours a day.
anonymous   (21.06.2022 14:50)
  Reply

The drug is used to treat sexual problems in men such as impotence and erectile dysfunction. This medicine contains an ingredient called sildenafil citrate. This drug is taken to increase blood flow to the panel. This drug is for men over 18 years of age and should not be taken by women or children. This medicine should be taken only once a day. The effect of this drug is seen in about 30 minutes. You can also take this medicine before or after a meal. You can see Cenforce 120 Reviews from our store. Take this medicine as advised by your doctor. The effect of this medicine lasts for 3 to 4 hours.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (20.06.2022 13:53)
  Reply

Ivermectin 6 is used to treat parasitic infections in humans. Which helps in curing various parasitic infections in the intestinal tract, skin, and eyes. It is advisable to consult our doctor before taking this medicine. It is advisable to take this medicine on an empty stomach. This medicine is taken only once in 24 hours. You can get Ivermectin 6 online from our store to get rid of your infection problem. How and when to take this medicine after reading the instructions that come with the medicine, in general, this medicine has no side effects. The side effects of this medicine are mild, and go away on their own. So visit our store - ivermectins.us

https://www.ivermectins.us/ivermectin...
anonymous   (20.06.2022 13:09)
  Reply

Modafinila is an online pharmacy in the USA it is the fastest-growing pharmacy in the USA. Here you get various smart pills at very low prices.
buy nootropil 

https://www.modafinila.com/nootropil/
(https://www.modafinila.com/nootropil/buy) nootropil[/url]
anonymous   (18.06.2022 12:39)
  Reply

Make Your Sexual Relationship More Magically with Tadalista 60 Pills

Men experience sexual arousal using the drug Tadalista 60 pills. The tadalafil present in this drug helps to increase blood flow to the penis in men. If you are currently suffering from any ailment like dental treatment or heart attack / stroke, you should inform your doctor once before taking this medicine. This medicine should not be chewed, broken or crushed. The dose of this medicine should not be increased or decreased without the advice of your doctor. This medicine should be taken with normal water.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (18.06.2022 07:29)
  Reply

Nivito Küchenspüle ist die perfekte Ergänzung für Ihr modernes Zuhause. Mit seinen klaren Linien und seinem minimalistischen Design wird diese Spüle ein tolles Statement in Ihrer Küche setzen. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, ist es langlebig und widersteht Kratzern und Flecken. Die große Schüssel eignet sich perfekt zum Spülen all Ihrer Töpfe und Pfannen, während die kleinere Schüssel perfekt für Vorbereitungs- oder Reinigungsarbeiten ist. Die integrierte Abtropffläche sorgt dafür, dass Ihre Arbeitsplatten sauber und trocken bleiben. Diese Spüle wird auch mit einer Abfallentsorgungseinheit für eine einfache Reinigung geliefert. https://www.nivito.de

Vidalista 20 - Best sex power medicine
Vidalista 20 is a drug that is exceptionally effective in treating erectile dysfunction. Tadalafil plays a key role in this drug, which relaxes the muscles by increasing the amount of blood in the arteries of the penis. This drug can be used 1 hour before intercourse to enjoy strong erection. The effect of this drug lasts for about 36 hours. This medicine should be taken only once a day. It is best to use this medicine once a day. You can buy vidalista 20 online from our pharmacy.https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (17.06.2022 14:39)
  Reply

Cenforce 150 is a medicine that is used for the treatment of Sexual Problems in men, such as impotence and erectile dysfunction. This medicine contains an ingredient called sildenafil which helps men to know strong erection during intercourse. This drug is only taken by men over 18 years of age. Take this medicine 30 minutes before intercourse so that you can enjoy intercourse with your partner. Do not drink alcoholic beverages or fatty foods while taking this medicine. You can take this medicine before or after a meal. The effect of this medicine lasts for 4 to 6 hours. You should take this medicine as advised by your doctor.

https://www.medypharmacy.com/product/...
anonymous   (17.06.2022 14:28)
  Reply

Super Vidalista contains Tadalafil which is used for the treatment of erectile dysfunction in men. It increases the blood flow in the penis which helps to have an erection while having sex. It also contains Dapoxetine which controls and increases the time of ejaculation. The drug contains 20 mg of Tadalafil and 60mg of Dapoxetine which helps to increase sexual arousal in the penis. You can get this medicine online from our store.https://www.vidalistatablet.us/produc...
anonymous   (17.06.2022 13:50)
  Reply

Vigora 100: Help to reverse erectile dysfunction

Using Vigora 100 medicine can cure erectile dysfunction in men. The main ingredient in this drug is sildenafil which increases the speed of blood flow in the blood vessels. This drug should be used one hour before sexual intercourse. This drug helps men to increase sexual arousal and a strong erection can be easily achieved or maintained. The effect of this drug lasts for 4 to 6 hours. You can visit our store erectilepharma.com.

https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (16.06.2022 08:19)
  Reply

Vidalista - Corporeal Tablet Online At 25% off + Fast Sending
Vidalista is a very effective medicine used for the problem of ED in men. This medicine contains an active ingredient called tadalafil, which increases blood circulation to the penis and relaxes the muscles. This drug should be taken 1 hour before intercourse as it takes some time for the effect to start. You can buy vidalista online from the pharmacy. This drug removes impotence from the lives of men. The effect of this drug lasts for about 36 hours. This medicine should be used only once a day as advised by the doctor.https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (15.06.2022 11:20)
  Reply

Malegra Oral Jelly - Get the best sexual performance with your partner
Malegra Oral Jelly is a product for enhancing male masculinity. This jelly is very useful when the male is unable to erect his penis at the moment of intercourse. The ingredient involved in this leads to heavy blood flow in the blood vessels above the penis and thus, erection. This jelly can be taken 1 hour before sexual activity to enjoy a strong erection. This jelly improves your sex life. You can buy this from our pharmacy and see the malegra oral jelly reviews. This jelly should be used only by men aged 18 and above.
https://www.erectilepharma.com/produc...
anonymous   (14.06.2022 14:38)
  Reply