This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektinhallinta

Tämä wiki esittelee ohjelmistoprojektien projektinhallinnan periaatteita. Projektin tunnusmerkkejä ovat kertaluonteisuus, selkeä tavoitemäärittely,  aikarajoitteet, ennakkosuunnittelu, monimutkaiset, toisiinsa liittyvät tehtävät, organisointi tiettyä tarkoitusta varten ja resurssien rajaaminen. Ohjelmistoprojekteissa on yleensä enemmän muutoksia kuin muissa projekteissa. Sen takia erityisesti ohjelmistoprojekteja luonnehtivat myös riski ja epävarmuus. Samanlaista ohjelmistoa ei ole koskaan aikaisemmin tehty - jos olisi, niin koko projektia ei kannata toteuttaa.

Ohjelmistoprojekteissa perinteisen projektityön rinnalle on kehitetty ketteriä, iteroivia menetelmiä. Niissä toimitetaan toimivia ohjelmistoja tiheästi, jolloin toimiva ohjelmisto on etenemisen tärkein mittari. Ketteriin menetelmiin pohjautuva Scrum on siis vaihtoehto ohjelmistoprojektin toteutukseen. Scrumin kannattajien mielestä perinteisen projektinhallinnan ongelma on, että "hyvin suunniteltu on tekemättä."

Valittiin sitten millainen projektityötapa tahansa, niin projektiliiketoiminta on johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista. Yksi projektinhallinnan perusperiaatteista onkin, että projektilla on päämäärä. Sen takia ennen projektin aloittamista on pohdittava, minkä takia projekti perustetaan. Tämä kuvaa projektin tuloksena toteutettavan muutoksen, jonka jälkeen voidaan määrittää projektin konkreettiset tavoitteet ajalle, laadulle ja kustannuksille.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username