This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kustannukset

Aikatauluero

Tuloksen arvo - perusbudjetti. Schedule Variance SV = EV - PV.

Kokonaisbudjetti

budgeted cost at completion BAC

Alkuperäinen budjetti projektin lopussa.

Kokonaiskustannusarvio

estimated cost at completion EAC

Uusi arvio projektin lopullisista kustannuksista.

Kustannusero

Tuloksen arvo - toteutuneet kustannukset. Cost Variance CV = EV - AC

Kustannuspaikka

Pienin vastuualue tai tehtäväjoukko, jonka kustannukset selvitetään erikseen.

Perusbudjetti

Planned Value PV = budgeted cost for work scheduled BCWS

Suunniteltu budjetti raportointihetkellä.

Sidottu kustannus

Kustannuksesta on tehty sopimus, jossa on määritelty hinta ja toimitusaika. Sidotut kustannukset ovat tiedossa ennen  maksuja.

Tuloksen arvo

earned value EV = budgeted cost work performed BCWP

Raportointihetkellä tehdyn työn alkuperäisen budjetin mukaan lasketut kustannukset.

Toteutuneet kustannukset

Actual Cost AC = actual cost for work performed ACWP

Valmistuneen tuloksen todelliset toteutuneet kustannukset raportointihetkellä.

Välillinen kustannus

Kustannus, jota ei voida suoraan kohdistaa tietylle suoritteelle.

Välitön kustannus

Kustannus, joka voidaan suoraan kohdistaa tietylle suoritteelle.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username