This is a free Purot.net wiki
 • View:

Kustannusten ohjaus

Projektin kustannusohjaukseen sisältyvät [Pel11]

 • Kustannusarviointi
 • Projektin bujdetointi
 • Aikataulun ja kustannusten optimointi
 • Kassavirtalaskenta
 • Kustannusraportointi
 • Ohjauspäätökset
 • Jälkilaskenta

Projektin alkuvaiheessa tehtyjen ratkaisujen perusteella määräytyy 60-80 % projektin kokonaiskustannuksista. Päätösten määrä on projektin alussa vähäinen, mutta yksittäisten päätösten vaikutus on suuri. Kustannuksia ei kannata pelkästään minimoida aikataulua kiristämällä, sillä kirein mahdollinen toteutusaikataulu nostaa jyrkästi kustannuksia [AMK06]. Projektin kustannusohjauksessa erotellaan kustannusarviointi ja projektin budjetointi. Kustannusarvio on luettelonomainen laskelma projektin töiden kustannuksista. Projektibudjetti puolestaan on aikaan sidottu taloudellinen toimintasuunnitelma, joka kuvaa kustannukset ajan funktiona. Jos budjetti on laadittu projektiohjelmalla, niin aikataulun muutokset muuttavat myös budjettia. Kun mukaan liitetään tulot, niin saadaan tulojen ja menojen erotus, kassavirta [Pel11].

Projektin kustannuslajit (välittömät kustannukset) ovat [Pel11]:

 1. Työkustannukset
 2. Materiaalikustannukset
 3. Ostot ja alihankinnat

Projektin sopimushinta muodostuu projektibudjetista, johon on laskettu projektin välittömät kustannukset. Sopimushintaan kuuluvat myös osaston yleiskustannukset (tuotekehitys, kiinteistökustannukset, hallinta, pääoma), jolloin työntekijän palkka pitää kertoa 2,5:lla, jotta yleiskustannukset saadaan katettua. Lisäksi sopimushintaan sisällytetään yrityksen yleiskustannukset, voittotavoite ja alv [Pel11].

Projektien resursskäytön ja kustannusten seurannassa käytetään usein S-käyrää, joka soveltuu myös suunnittelun työvälineeksi. S-käyrä tarkoittaa kumulatiivista resurssi- ja kustannuskertymää projektin kuluessa. Nimi tulee siitä, että kertymä muistuttaa vinoa S-kirjainta. Resursseja käytetään ja kustannuksia kertyy projektin keskivaiheilla nopeimmin, projektin varhaisessa vaiheessa ja loppupuolella niukemmin [AMK06].

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username