This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projekti ja sen rakenne

Hanke

Sama kuin projekti (tai ohjelma). Etenkin julkishallinnossa käytetty termi.

Ohjelma

Teknologiasisällön tai rahoituksen takia yhteenliittyvä joukko erillisenä toteutettavia projekteja.

Projektin tavoite

Projektin lopputulokselle asetetut sisällölliset, ajalliset ja taloudelliset kriteerit sekä päämäärät.

Projektin tulos

Projektin päättyessä sen sisältämien tehtävien konkreettinen aikaansaannos eli lopputuote. Keskeytetystäkin projektista on tulos. Tavoite on se, mihin pyrittiin, tulos on se, mihin tultiin.

Projektin vaihe

Ajallisesti rajattu osa projektia. Vaihe päättyy yleensä vaiheen tuloksen arviointiin ja seuraavan vaiheen tavoitteiden asettamiseen.

Riski

Tapahtuma, jolla on tietty toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus projektin aikatauluun, kustannuksiin ja laajuuteen. Yleensä riskejä pyritään välttämään, mutta riskin karttaminen ei ole aina edullisin vaihtoehto. Riskin vaikutus voi olla epäsuotuisan lisäksi suotuisa. Riski-sana pohjautuukin arabiankielen sanaan "risk", joka tarkoittaa omaisuutta.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username