This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektin ohjaus

Organisaation ositus OBS

Organization Breakdown Structure, Linjaorganisaation osittaminen matriisiorganisaatiossa siten, että kullekin projektiosituksen (WBS) elementille voidaan määrittää vastuuhenkilö.

Poikkeamajohtaminen

Toiminnan johtaminen keskittymällä valvonnassa suunnitelmasta tapahtuneisiin poikkeamiin.

Projektiehdotus

Projektin aloittamiseksi tehty ehdotus, joka kuvaa projektin tavoitteet, keskeiset toteuttamiskohdat sekä sisältää arvion projektin kustannuksista ja kannattavuudesta.

Projektin ositus, WBS

Work Breakdown Structure, projektin töiden ositus hallittaviin osakokonaisuuksiin.

Työpaketti

Projektiosituksen pienin elementti. Työpaketti on myös pienin seurattava kustannuskohde.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username