This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektinhallinta

Kirjat

Artto, K., Martinsuo, M,  & Kujala, J. 2006. Projektiliiketoiminta, AMK06

Haikala, I. & Mikkonen, T. 2011. Ohjelmistotuotannon käytännöt. HaM11

Ilmonen, I., Kallio, J., Koskinen, J. & Rajamäki, M. 2010. Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. IKK10

Lehtimäki, T. 2006. Ohjelmistoprojektit käytännössä. Leh06

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Män16

Pelin, R. 2003. Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä. Pel03

Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Pel11

Pittampalli, A. 2011. Read this before our next meeting. Pit01

Ruuska, K. 2007.  Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Ruu07

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username