This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektiorganisaatio

Matriisiorganisaatio

Projektiorganisaatio, jossa henkilöllä on projektivastuun lisäksi toimintavastuu linjaorganisaatiossa. Heikossa matriisissa linjalla on päävastuu ja vahvassa matriisissa puolestaan projektilla.

Projektin asettaja

Henkilö tai ryhmä, joka on päättänyt projektin käynnistämisestä, asettanut sille tavoitteet ja antanut resurssit.

Projektin johtoryhmä

Projektin asettajan määräämä projektiorganisaation ylin päättävä elin. Johtoryhmä vastaa projektin tavoitteiden valvonnasta ja keskeisistä päätöksistä sekä hyväksyy projektin lopputuloksen.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username