This is a free Purot.net wiki
  • View:

Roolit

Scrumissa kehitystyötä tekee Scrum-tiimi (Scrum Team). Scrum-tiimiin kuuluu kolme roolia, joita kutsutaan sioiksi (pigs): Product Owner, kehitystiimi ja ScrumMaster. Kaikki muut henkilöt organisaatiossa ovat kanoja (chickens). Scrumissa ei ole varsinaista projektipäällikköä, vaan projektipäällikön tehtävät on jaettu usean roolin kesken. Scrumissa ei ole asiakasroolia, mutta tuoteomistaja (Product Owner) on henkilö, joka vastaa liiketoiminnallisista tavoitteista. Hän huolehtii myös tuotteen kehitysjonosta (Product Backlog). Kehitystiimiin kuuluu 7 +/- 2 jäsentä. Kehitystiimi rakentaa vaiheittaisesti Product Backlogin mukaisen, toimivan sovelluksen. Kehitystiimi vastaa lopputuloksesta ja siitä, miten vastaantulevat ongelmat ratkaistaan. ScrumMaster kouluttaa, opastaa ja kannustaa kehitystiimiä. Hän vastaa Scrumin prosessista sekä sen oikeasta toteutuksesta ja hyötyjen maksimoinnista [Dem10].

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username