This is a free Purot.net wiki
  • View:

Scrumin aloitus

Ennen Scrum-prosessin aloitusta on tiedettävä, mihin ollaan menossa. Ohjelmistotuotteen vaatimukset tallennetaan järjestettyyn listaan tuotteen kehitysjonolle (Product Backlog). Tuotteen kehitysjono on lista vaatimuksista (items), jotka on kirjoitettu käyttötapauksina (use cases) tai käyttäjätarinoina (user stories). Listan kärjessä ovat tehtävät, joilla saavutetaan suurin liiketoiminnallinen hyöty. Product Backlog sisältää kaikki suunnitellut ja mahdolliset ominaisuudet  (ei-toiminnalliset tai toiminnalliset vaatimukset ja mahdolliset ohjelmistovirheet). Tehtävien koko ja niiden toteuttamiseen vaadittava työmäärä voivat vaihdella. Työmääräarviot ovat sitä tarkempia, mitä korkeammalla tehtävä on listassa. Product Backlogin ylläpito on Product Ownerin tehtävä. Hän määrittää jokaisen yksittäisen tehtävän liiketoiminnallisen arvon ja priorisoi Product Backlog -listan tehtävien liiketoiminta-arvon perusteella. Release Backlog on Product Backlogin osajoukko, joka on tarkoitettu kunkin ohjelmistoversion toteutukseen [Dem10].

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username