This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sprintin suunnittelu

Sprint on Scrumin aikarajattu iteraatio, jonka kestoa ei voi muuttaa. Pakottavista syistä Product Owner voi kuitenkin keskeyttää iteraation ja käynnistää uuden uusin prioriteetein.  Sprintin tehtävien valmistumisella on määritelty samanlaiset kriteerit (Definition of Done). Sprint alkaa kaksiosaisella sprintin suunnittelukokouksella (Spring Planning Meet). Kokouksen kesto on korkeintaan 8 tuntia neljän viikon sprinttiä varten. Ensimmäinen neljän tunnin osassa (Part 1) keskitytään siihen, mitä Product Owner haluaa. Osassa 1 Product Owner esittelee tiimille Product Backlogin, josta löytyvät korkeimman prioriteetin tehtävät. Toisessa neljän tunnin osassa (Part 2) tiimi keskittyy yksityiskohtaiseen tehtäväsuunnitteluun, jossa he osittavat Product Backlog -listan vaatimukset yksittäisiksi tehtäviksi. Samalla he arvioivat Product Backlog -listan yksittäisiä tehtäviä Definition of Done -määritelmää vasten. Yhden tehtävän suositeltava koko on 4-16 tuntia. Tiimi päättää keskenään, kuinka kauan tehtävien suorittamiseen arviolta menee. Product Ownerin pitää kuitenkin olla ainakin puhelimella tavoitettavissa myös osassa 2  [Dem10, Ham11].

Ketterissä menetelmissä työmäärien arvointiin käytetään usein suhteellista arvointia, sillä ihmiset osaavat arvioida paremmin eri asioiden suhteita kuin täsmällisiä lukuja. Scrumiin suositeltu arviointimenetelmä on suunnittelupokeri (planning poker) [HaM11]:

  • Jokaisella osallistujalla on korttipakka, jossa jokaisella kortilla on yksi mahdollinen työmääräarvio. Arvio esitetään esimerkiksi Fibonaccin sarjan lukuina (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 jne.).
  • Arvioitava vaatimus esitellään osallistujille.
  • Jokainen valitsee kortin, joka kuvaa hänen mielipidettään työmäärästä, ja kortit näytetään yhtä aikaa.
  • Yleisestä linjasta poikkeavien arvioiden (joskus vain pienin ja suurin arvio) esittäjät saavat puolustaa näkemystään.
  • Arvointiprosessia toistetaan, kunnes päästään yhteisymmärrykseen.

Sprintin suunnittelukokouksen tuloksena syntyy sprintin tehtävälista (Sprint backlog).  Siihen on määritelty jäljelläoleva työmäärä ja vastuuhenkilöt tehtäville, jotka suunnittelutiimi aikoo toteuttaa sprintin aikana. Sprintin tehtävälistassa Product Backlogin vaatimukset on jaettu yksittäisiksi tehtäviksi. Kukin tiimin jäsen työskentelee 4-6 tuntia tehtävien toteuttamiseksi, sillä kahdeksan tunnin työpäivästä osa kuluu aina muuhun kuin varsinaisiin sprintin tehtäviin. Scrum myös kannustaa työntekijöitä monitaitoisuuteen, sillä tiimin jäsenet osallistuvat oman vastuualueensa ulkopuolisten tehtävien suorittamiseen. Samalla he oppivat uusia asioita [Dem10].

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username