This is a free Purot.net wiki
  • View:

Aikataulu ja resurssit

Aikaisin alkamishetki (AAH)

Tehtävän alkuriippuvuuksien määräämä aikaisin mahdollinen alkamishetki.

Aikasuunnittelu

Projektin tehtäväerittely ja aikataulun laatiminen.

Keston odotusarvo

Tehtävälle beetajakauman mukaisesti laskettu keston odotusarvo te = (a + 4m + b) : 6, missä

a = optimistinen kesto

b = pessimistinen kesto

m = todennäköisin kesto

Kokonaispelivara

Aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä projektin valmistumisen siirtymättä.

Kriittinen polku

Toisiinsa kytkeytyvien työvaiheiden sarja, jossa jokin työvaihe viivästyessään hidastaa koko työn suorittamista. Kriittinen polku määrittää projektin aikaisimman mahdollisen päättymisajan. Projektin ohjauksessa kannattaa kiinnittää huomiota kriittisen polun tehtäviin. Samalla otetaan kuitenkin huomioon, että kriittinen polku voi muuttua projektin aikana.

Kriittinen tehtävä

Tehtävä, joka pitää suorittaa tiettynä ajankohtana, jotta koko projekti ei viivästyisi. Kriittisen tehtävän pelivara on nolla tai negatiivinen.

Looginen riippuvuus

Tehtävien välisen johdonmukaisen suoritusjärjestyksen määräävä riippuvuus.

Myöhäisin alkamishetki (MAH)

Tehtävän loppuriippuvuuksien ja tehtävän keston määräämä myöhäisin salllittu alkamishetki.

Päätapahtuma, etappi (Milestone)

Merkittävä tapahtuma, joka kuvaa, että tietty tärkeä välitavoite on saavutettu.

Pelivara

Aikaväli, jonka sisällä tehtävän aloittamista tai päättämistä voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

Resurssi

Tehtävän suorittamisessa tarvittava voimavara.

Resurssiluokka

Resurssien pääjaottelu. Resurssiluokkia ovat raha, henkilöt, koneet, tilat ja materiaalit.

Resurssiriippuvuus

Tehtävien suoritusjärjestyksen määräävä riippuvuus, joka johtuu annetuista resurssirajoituksista.

Tapahtumaverkko

Toimintaverkko, jossa on kuvattu tapahtumat ja niiden väliset riippuvuudet

Tehtäväverkko

Toimintaverkko, jossa on kuvattu tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet.

Toimintaverkko

Kuvausmenetelmä, jolla esitetään tapahtumat, tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet

Vapaa pelivara (VPV)

Aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä minkään muun tehtävän aloittamisen siirtymättä.

WBS

Work Breakdown Structure, projektin töiden ositus hallittaviin osakokonaisuuksiin.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username