This is a free Purot.net wiki
  • View:

Scrum

Scrum on iteratiivinen viitekehys, jossa on kolme roolia (Product Owner, ScrumMaster ja kehitystiimi), neljä tapahtumaa (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review ja Sprint Retrospective) ja kolme dokumenttia, artifactia (Product Backlog, Sprint Backlog ja Sprint Burn Down Chart). Scrumissa toiminta jaetaan alle kuukauden mittaisiin iteraatioihin. Näistä ajallisesti rajoitetuista jaksoista käytetään nimitystä "sprint." Sprintit seuraavat toisiaan ilman taukoja eikä sprintin sovittua aikaa saa koskaan ylittää. Sprintissä tiimi kehittää tuotelaajennoksia, jotka ovat heti asiakkaan käytettävissä. Vaatimusmäärittelyn sijaan Scrumissa on maali tai maaleja, joita lähestytään pienin askelin (tutki ja mukauta, inspect and adapt). Näin tuote ei välttämättä täytä alkuperäisiä vaatimuksia, mutta se täyttää alkuperäisen tavoitteen. Scrum yrittää tuoda läpinäkyvyyttä ohjelmistotuotantoprosessiin niin, että nähdään heti, missä ollaan ja mitkä ovat haasteet.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

The greatest ED drug available online is cenforce because it works quickly, is safe, and has no negative side effects. People with diabetes or high blood pressure can also use it.
https://medzpills.com/product/cenforc...
anonymous   (24.11.2022 12:22)
  Reply