This is a free Purot.net wiki
  • View:

Sprintin päättäminen

Sprintti kestää aina sovitun ajan, 2-4 viikkoa, eikä sen kestoa koskaan ylitetä. Sprintin lopussa pidetään kaksi palaveria. Sprintin katselmointikokouksessa (Sprint review) suunnittelutiimi käy läpi yhdessä Product Ownerin ja yrityksen muiden sidosryhmien kanssa, mitä sprintin aikana on tehty. Palaverin kesto on 4 tuntia ja sen vetää Product Owner. Tiimi esittelee, mitkä Product Backlogin tehtävät ovat valmiina. Samalla keskustellaan siitä, mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia sovelluksen tekemisessä on havaittu. Samoin pohditaan sitä, mitä on parasta tehdä seuraavaksi. Tämä voi johtaa muutoksiin Product Backlogin sisällössä. Sprint review -palaverissa esitellään myös tuotteen toiminnallisuudet, jotka ovat valmiina. Esitys tehdään yleensä parityönä, jossa toinen tiimin jäsen kertoo, mitä tapahtuu ja toinen tiimien jäsen demoaa sovellusta [Dem10].

Toinen sprintin päätöspalaveri on Sprint Retrospective, jonka ScrumMaster vetää. Se on kestoltaan kolmen tunnin kokous, jossa tiimi käy läpi, miten sprintti onnistui prosessina. Seinätaululle kirjataan, mitkä asiat toimivat hyvin ja mitkä olisivat voineet toimia paremmin. Suurennuslasin alle otetaan yksi tai kaksi asiaa, joita parannetaan jatkossa  [Dem10].

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username