This is a free Purot.net wiki
  • View:

Projektien vaiheistus

Projektiaikataulun laatiminen etenee seuraavasti:

  1. Jaa projekti osaprojekteihin ja vaiheisiin.
  2. Jaa vaiheet tehtäviin, ensimmäinen vaihe tarkemmin, muut karkeammalla erittelyllä.
  3. Arvioi kunkin tehtävän todennäköinen työmäärä.
  4. Nimeä tehtäville suorittajat ja tarkista arviot jokaisen henkilön kanssa.
  5. Selvitä tehtävien suoritusjärjestys ja riippuvuudet.
  6. Ajoita tehtävät aika-akselille ottamalla huomioon henkilöiden käytettävyys ja muut työt.
  7. Vaihda henkilöitä ja tehtäviä, kunnes tuloksena on aikataulu, joka vastaa ajallisia tavoitteita ja antaa tekijöille tasaisen kuormituksen.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username